Komisyon ve Koordinatörlükler


Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu (Turizm İşletmeciliği Bölümü)

Başkan   Prof. Dr. O. Avşar KURGUN

Üye         Prof. Dr. Metin KOZAK

Üye         Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Üye         Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü)

Başkan   Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye         Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Başkan  Prof. Dr. Metin KOZAK

Üye        Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Üye        Prof. Dr. Hülya KURGUN

Staj Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Kalite Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Yedek    Fakülte Sekreter V. Yaşar YILMAZ

Dış İlişkiler (Erasmus Koordinatörlüğü)

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Dış İlişkiler (Bologna Koordinatörlüğü)

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Sercan LALE

Dış İlişkiler (Farabi Koordinatörlüğü)

Başkan  Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Üye        Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Dış İlişkiler (Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü)

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Sevdiye KÖKSAL TEİCHERT

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Kariyer Planlama Koordinatörlüğü)

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Risk Koordinatörlüğü

Başkan  Prof. Dr. İlyas SÖZEN

Koor.    Fakülte Sekreter V. Yaşar YILMAZ

Üye       Orhan PULAT

Üye      Sercan LALE

Üye       Kader KARAHANLI YİĞİT

Etkinlik Düzenleme Komitesi

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Fakülte Sekreter V. Yaşar YILMAZ

Üye        Ayla YAVAŞ LALE

Üye        Hatice DEDE

Üye        Duygu TEKİN AKTAŞ

Üye       Kader KARAHANLI YİĞİT

Burs Komisyonu

Başkan  Prof. Dr. İlyas SÖZEN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Ayla YAVAŞ LALE

Üye        Sercan LALE

Bülten Komisyonu

Başkan  Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Paydaşlarla İlişkiler Komisyonu

Başkan   Prof. Dr. O. Avşar KURGUN

Üye        Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye        Araş. Gör.  Zeynep EGELİ

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyonları

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye         Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Sakai Koordinatörlüğü

Koordinatör               Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Koordinatör Yrd.      Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Koordinatör Yrd.       Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İntibak Komisyonu

Başkan   Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Üye        Sercan LALE

Üye        Tülay PULAT

Turizm İşletmeciliği Bölümü İntibak Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Üye        Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Araş.Gör. Erdem AKTAŞ

Üye        Hatice DEDE

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Staj Komisyonu

Başkan   Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK


Turizm İşletmeciliği Bölüm Tanıtım Videosu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Tanıtım Video

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesini Dekan V. Prof. Dr. İlyas SÖZEN'den dinliyoruz

Üniversitemiz Tanıtım Filmi
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast