Komisyon ve Koordinatörlükler


Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu (Turizm İşletmeciliği Bölümü)

Başkan   Prof. Dr. O. Avşar KURGUN

Üye         Prof. Dr. Metin KOZAK

Üye         Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü)

Başkan   Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye         Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

Başkan  Prof. Dr. Metin KOZAK

Üye        Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Üye        Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Staj Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Kalite Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Prof.Dr.  O. Avşar KURGUN

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Üye         Ayla YAVAŞ LALE

Dış İlişkiler Komisyonu

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Dış İlişkiler (Erasmus Koordinatörlüğü)

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Dış İlişkiler (Bologna Koordinatörlüğü)

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Sercan LALE

Üye        Hatice DEDE

Dış İlişkiler (Farabi Koordinatörlüğü)

Başkan  Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Üye        Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY

Dış İlişkiler (Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü)

Başkan  Prof. Dr.  Metin KOZAK

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Kariyer Planlama Koordinatörlüğü)

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye        Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Üye        Ayla YAVAŞ LALE

Risk Koordinatörlüğü

Başkan  Prof. Dr. İlyas SÖZEN

Koor.    Fakülte Sekreter V. Yaşar YILMAZ

Üye      Ayla YAVAŞ LALE

Üye      Orhan PULAT

Üye       Kader KARAHANLI YİĞİT

Birim Stratejik Planlama Komisyonu

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye    Fakülte Sekreter V. Yaşar YILMAZ

Üye       Kader KARAHANLI YİĞİT

Üye      Orhan PULAT

Burs Komisyonu

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Ayla YAVAŞ LALE

Bülten Komisyonu

Başkan  Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Araş. Gör.  Zeynep EGELİ

Paydaşlarla İlişkiler Komisyonu

Başkan   Prof. Dr. O. Avşar KURGUN

Üye        Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Üye        Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Araş. Gör.  Zeynep EGELİ

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyonları

Başkan  Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye        Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye        Araş. Gör.  Zeynep EGELİ

Sakai Koordinatörlüğü

Koordinatör    Doç. Dr. Emir ÖZEREN

Üye     Araş. Gör. Nur Ayça ÖZTÜRK

Üye      Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu 

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye      Öğr. Gör. Yeliz DEMİR

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye      Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Üye        Hatice DEDE

Üye        Sercan LALE

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İntibak Komisyonu

Başkan   Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü İntibak Komisyonu

Başkan  Prof. Dr. O. Avşar KURGUN

Üye        Araş.Gör. Erdem AKTAŞ

Üye      Araş. Gör. Zeynep EGELİ

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Staj Komisyonu

Başkan   Prof. Dr. Hülya KURGUN

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye        Araş. Gör. Dr. Pınar IŞILDAR

Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Komisyonu

Başkan  Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Üye        Araş. Gör. Dr. Erdem AKTAŞ

Üye      Araş. Gör. Zeynep EGELİ

Engelli Öğrenci Komisyonu

Başkan  Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ

Üye        Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER

Üye         Fakülte Sekreter V. Yaşar YILMAZ


Turizm İşletmeciliği Bölüm Tanıtım Videosu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Tanıtım Video

Turizm Fakültesini Dekan V. Prof. Dr. İlyas SÖZEN'den dinliyoruz

Üniversitemiz Tanıtım Filmi
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast