Komisyon ve Koordinatörlükler


TURİZM FAKÜLTESİ (KURUL, KOMİSYON VE KOORDİNATÖRLÜKLER)

Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
Başkan Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Üye Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Doç.Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Kalite Komisyonu
Başkan Prof.Dr. Hülya KURGUN
Üye  Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
Üye Dr. Öğr.Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZOĞUL
İdari Üye Ayla YAVAŞ LALE (Şef/Bölüm Sekreteri)
Yedek Üye Doç. Dr. Emir ÖZEREN
Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Üye Ceyda KOCABAŞOĞLU (GMS Öğr.)
Üye Yasin Emre KAYNAR (TUİ Öğr.)
 Dış İlişkiler Komisyonu
Başkan Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye Doç.Dr. Pınar IŞILDAR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZOĞUL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Üye İlyas SEITKAZY (Öğrenci)
Üye Soraıya MOKHTARIAN KALEIBAR (Öğrenci)
Dış İlişkiler (Erasmus Koordinatörlüğü)
Başkan Doç.Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye Doç.Dr. Pınar IŞILDAR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Üye Araş. Gör. Dr. Nur Ayça ÖZTÜRK TÜRKMEN
Üye Araş. Gör. Dr. Zeynep EGELİ ÇANKAYA
Üye Kasım Emre TEMİZEL (Öğrenci)
Üye Arda AYDIN (Öğrenci)
Dış İlişkiler (Bologna Koordinatörlüğü)
Başkan Doç.Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Üye Hatice DEDE (Öğrenci İşleri)
Üye Arda AYDIN (Öğrenci)
Üye Nursultan ABENOV (Öğrenci)
Dış İlişkiler (Farabi Koordinatörlüğü)
Başkan Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Üye Kasım Emre TEMİZEL (Öğrenci)
Dış İlişkiler (Mevlana Değ. Prog. Koordinatörlüğü)
Başkan Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZOĞUL
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Üye İlyas SEITKAZY (Öğrenci)
Üye Soraıya MOKHTARIAN KALEIBAR (Öğrenci)
Kariyer Planlama Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Üye Doç.Dr. Pınar IŞILDAR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Üye Hilal BOZ (GMS Öğrencisi)
Üye Yerkem RAKHIMZHONOVA ( TUİ Öğrencisi)
Risk Koordinatörlüğü
Başkan Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Üye  Yaşar YILMAZ (Fakülte Sekreteri)
Üye Ayla YAVAŞ LALE (Şef/Bölüm Sekreteri)
Üye Orhan PULAT (Personel İşleri) 
Üye Kader KARAHANLI (İdari ve Mali İşler)
Burs Değerlendirme Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Doç Dr. Pınar IŞILDAR
Üye Dr.Öğr.Üyesi Gamze ÖZOĞUL
Üye Sercan LALE (Öğrenci İşleri Sorumlusu)
Üye Kerim ALMAHAYRI (Öğrenci)
Paydaşlarla İlişkiler Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Üye Prof.Dr. Hülya KURGUN
Üye Prof. Dr. O.Avşar KURGUN
Üye Doç. Dr. Turgay BUCAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZOĞUL
Üye Araş. Gör. Dr.Nur Ayça ÖZTÜRK TÜRKMEN
Üye Araş. Gör. Dr. Güzide Zeynep EGELİ ÇANKAYA
Üye Sabire Nur KAHRAMAN (Öğrenci)
Fakülte Kurumsal İletişim Komisyonu
Başkan Prof. Dr. O.Avşar KURGUN
Üye Dr.Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Üye Araş. Gör. Dr. Güzide Zeynep EGELİ ÇANKAYA
Üye Yaşar YILMAZ (Fakülte Sekreteri)
Üye Ayla YAVAŞ LALE (Şef/Bölüm Sekreteri)
Üye Kader KARAHANLI (İdari ve Mali İşler)
Üye Fatmanur ARIKANOĞLU  (Öğrenci)                         
 Üye Hamza GÜNEŞ   (Öğrenci)
Sakai Koordinatörlüğü
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Üye Araş. Gör. Dr. Nur Ayça ÖZTÜRK TÜRKMEN
Üye Araş. Gör. Dr. Güzide Zeynep EGELİ ÇANKAYA
Fakülte Staj Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Hülya KURGUN (GMS Staj Komisyonu Başkanı)
Üye Prof. Dr. O.Avşar KURGUN (TUİ Staj Komisyonu Başkanı)
Üye Doç.Dr. Turgay BUCAK
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Staj Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Doç Dr. Pınar IŞILDAR  
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Üye Öğr. Gör Uğur LOKMAN
Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Komisyonu
Başkan Prof. Dr. O.Avşar KURGUN
Üye Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Yatay Geçiş-İntibak Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Doç. Dr. Turgay BUCAK
Üye Doç Dr. Pınar IŞILDAR 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe ÇÖL
Üye Hatice DEDE (Öğrenci İşleri)
 Turizm İşletmeciliği Bölümü  Yatay Geçiş -İntibak Komisyonu
Başkan Prof. Dr. O.Avşar KURGUN
Üye Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Üye Sercan LALE (Öğrenci İşleri Sorumlusu)
 Engelli Öğrenci Komisyonu
Başkan Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Üye Doç. Dr. Turgay BUCAK
Üye Doç.Dr. Emir ÖZEREN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER (Akademik Danışman)
Üye Araş. Gör. Dr. Nur Ayça ÖZTÜRK TÜRKMEN
Üye Araş. Gör. Dr. Güzide Zeynep EGELİ ÇANKAYA
Üye Hatice DEDE (İdari Danışman)
Üye Ezel BORANSOY (Öğrenci)
Üye Derya GÖKÇE (Öğrenci)
Birim Yayın Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Üye Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye Doç. Dr. Emir ÖZEREN
Yedek Üye  Doç Dr. Pınar IŞILDAR 
Yedek Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ 
Turizm İşletmeciliği Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru Komisyonu
Başkan Prof. Dr. O.Avşar KURGUN
Üye Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Üye Doç. Dr. Emir ÖZEREN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Teşvik ve Başvuru Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Doç. Dr. Turgay BUCAK
Üye Doç Dr. Pınar IŞILDAR 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Mezun İlişkileri Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye Doç. Dr. Turgay BUCAK
Üye Doç Dr. Pınar IŞILDAR 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ 
Üye Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZOĞUL
Üye Öğr. Gör. Uğur LOKMAN
Üye Sıla CAN (Öğrenci)
Üye Sıla Meliha TEMEL (Öğrenci)
Çift Anadal / Yandal Komisyonu
Başkan Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Üye  Prof. Dr. O.Avşar KURGUN
Üye  Prof. Dr. Hülya KURGUN
Üye  Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye  Doç. Dr. Emir ÖZEREN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ
Üye  Doç Dr. Pınar IŞILDAR 
Üye  Yaşar YILMAZ (Fakülte Sekreteri)
Üye  Ayla YAVAŞ LALE (Şef/ Bölüm Sekreteri)
Üye  Sercan LALE (Öğrenci İşleri)
Birim Araştırma Komisyonu
Başkan  Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
 Üye  Prof. Dr. Hülya KURGUN
 Üye  Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu
Başkan Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ
Üye Araş. Gör. Dr. Güzide Zeynep EGELİ ÇANKAYA
Üye Yaşar YILMAZ (Fakülte Sekreteri)
Üye Ayla YAVAŞ LALE (Şef/ Bölüm Sekreteri)
Üye Osman GÖRGEL (Öğrenci)
Üye Hasene ÇALIKOĞLU (Öğrenci)

 

 

 


Üniversitemiz Tanıtım Filmi
Dış İlişkiler Komisyonu -
Faaliyetler ve Hedefler
Kariyerimde Bir Sonraki Adım
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast