Dekanlık

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Dekan V.
EmailDEU AkademikGoogle Akademik
Prof. Dr. Hülya KURGUN
Dekan Yardımcısı
EmailDEU AkademikGoogle Akademik
Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
Dekan Yardımcısı
EmailDEU AkademikGoogle Akademik
Fakülte Sekreteri
Yaşar
YILMAZ

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast