Dekanlık

Prof. Dr. İlyas SÖZEN
Dekan V.
Doç.Dr. Emir ÖZEREN
Dekan Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Özay Emre YILDIZ
Dekan Yardımcısı
Fakülte Sekreteri V.
Yaşar
YILMAZ

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast