Fakülte Yönetimi

Dekan
Prof. Dr. Metin KOZAK
Özgeçmiş
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Emir Özeren
Özgeçmiş
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN
Özgeçmiş
Fakülte Sekreteri V.
Yaşar
YILMAZ

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast