Dekanlık

Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Dekan
EmailDEU AkademikGoogle Akademik
Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ
Dekan Yardımcısı
EmailDEU AkademikGoogle Akademik
Dr. Öğr. Üyesi Pınar IŞILDAR
Dekan Yardımcısı
EmailDEU AkademikGoogle Akademik
Fakülte Sekreteri V.
Yaşar
YILMAZ

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast