Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Kadro

Prof. Dr. Hülya KURGUN
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN
EmailWeb SitesiGoogle Scholar
Dr. Öğr. Üyesi Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Email
Araş.Gör.Dr. Pınar IŞILDAR
Email

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast