Turizm İşletmeciliği Akademik Kadro

Prof. Dr. Osman Avşar KURGUN
Bölüm Başkanı
KişiselDEU Akademik
Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
EmailDEU Akademik
Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY
EmailDEU Akademik
Doç. Dr. Emir ÖZEREN
EmailDEU Akademik
Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ
EmailDEU Akademik
Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÖZOĞUL
EmailDEU Akademik
Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKTAŞ
EmailDEU Akademik
Araş. Gör. Dr. Ayça ÖZTÜRK
EmailDEU Akademik
Araş. Gör. Güzide Zeynep EGELİ ÇANKAYA
EmailDEU Akademik
Asad Ali Qazi
Misafir Araştırmacı (2022-2023)
Google Scholar

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast