2024 YÖKAK KALİTE YOLCULUĞUMUZ


Businessman

Kaliteli ve Öğrenci Odaklı Bir Fakülte İçin…

Fakültemiz akademik ve idari süreçlerin yönetiminde kalite ve sürekli gelişmeyi bir kültür olarak benimsemiştir. Üniversitemizin kalite çalışmalarına (öz değerlendirmeler, paydaş anketleri, görev tanımları, iş akışları, oryantasyonlar vb.) en yüksek katkıyı sağlayabilmek amacıyla akademik ve idari süreçlerde YÖKAK uygunluğunun yapılandırılması yönünde faaliyetlerimiz sürmektedir.

2021 yılının son çeyreğinde ise paydaşlarımızdan da gelen görüşleri de dikkate alarak kalite yolculuğumuza YÖKAK akreditasyonu doğrultusunda hız kazandırdık.

2022 yılında AKRAN DEĞERLENDİRME sürecinden başarıyla geçtik.

2022-2024 yılları arasında ara değerlendirme için çalışmalarımızı sürdürdük.

Kalite Güvence Sistemimizde güncellemeler yaparak odağında öğrenci olan ve eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefleyen güçlü bir paradigma değişimi gerçekleştirmek üzere çalışmalar yaptık.

Komisyonlara öğrencilerimiz aldık, süreçlerimizi öğrencilerimiz ve diğer paydaşlarımızla yönetecek biçimde tasarımlar yaptık, akreditasyon sürecine girdik, akademik performansı artırmak üzere girişimlerde bulunduk, uluslararasılaşma konusunda faaliyetler yaptık ve yüksek kaliteli bir eğitim için güncellenen KİDR dokümanında yer alan şartları karşılamak için PUKÖ düzenlemeleri yolu ile eksik yönlerimizi tamamlarken gelişmeye açık yönlerimizi geliştirdik.

Fakültemiz Kalite Komisyonu ve Kalite Çalışma Gruplarımızla kalite yolculuğumuza yüksek bir motivasyonla devam etmekteyiz.


Üniversitemiz Tanıtım Filmi
Dış İlişkiler Komisyonu -
Faaliyetler ve Hedefler
Kariyerimde Bir Sonraki Adım
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast