Aday Öğrenciler


GastronomiTurizm İşletmeciliği

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1.       İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır.

2.       Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb., endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 2. Sınıf (4. YY) ve 3. Sınıf (6. YY) sonunda 20’şer günlük iki staj yapmaktadırlar. Stajlar Türkiye’de her ilde ve yurt dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesi’nde belirlenmiş nitelikteki tesislerde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler staj süresince işletmenin sunduğu uygulamalı eğitim olanaklarından yararlanabilirler.

Staj yapılabilecek işletme türleri aşağıda tanımlanmıştır.

a) Turistik İşletme/Yatırım belgesine sahip 4 veya 5 yıldızlı konaklama işletmeleri,
b) Turistik İşletme/Yatırım Belgeli Tatil Köyleri,
c) Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan Özel Belgeli Oteller,
ç) Marinalar ve Yat İşletmeleri,
d) Birinci Sınıf Yeme – İçme, Eğlence Ve Catering İşletmeleri,
e) Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ve Bağlı Birim Veya Kurumlar
f) Birinci Sınıf Restoranlar,
g) Havayolu Yiyecek İçecek İşletmeleri,
h) Yiyecek İçecek Üretim İşletmeleri
ı)Bölüm staj komisyonunca onaylanacak yurtdışında faaliyet gösteren benzer türde işletmeler, kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler.

3.       Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Gastronomi ve Mutfak sanatları öğrencileri mesleğin gerektirdiği kıyafeti ve donanımı edinmek ve eğitim esnasında kullanmak zorundadır. Renk ve model standart tek tiptir. Temini öğrenciye aittir ve mecburidir.

4.       Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri için ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme,  araç ve gereç Fakültemiz tarafından temin edilmekte olup uygulamalı eğitim sırasında kullanılabilecek  gıda malzemeleri  öğrenci tarafından temin edilmek zorundadır. Materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri bulunmamaktadır.

5.       Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı gastronomi ve mutfak sanatları alanında hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve beceriye sahip; takım çalışması ve bağımsız çalışmaya yatkın ve sorumluluk alabilen; etkin iletişim kurabilen; faaliyet alanı ile ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip olan; etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan uzman personel ve yöneticiler yetiştirmek üzere 4 yıllık lisans eğitimini sürdürmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, iki farklı ders kategorisi (toplam 240 AKTS) bulunmaktadır. Zorunlu Dersler (%70): Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Diploma Programının temel dersleri ve İşletmecilik alanını destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seçimlik Dersler (%30): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanlarında yoğunlaşmayı, kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi sağlayan dersler ve ikinci yabancı dil derslerinden oluşmaktadır. Derslerin dili %100 Türkçe olup Almanca ve Fransızca dersleri seçimlik yabancı dil olarak öğretim planımızda yer almaktadır.

Fakültemiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Kampüse İzmir’in her yerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Ayrıca kampüs içerisinde belirli aralıklarla ring seferleri de yapılmaktadır.

Fakülte binamız derslikler, toplantı salonları, uygulama mutfakları, yemekhane, yönetim ve idari ofisler ve fuayelerden oluşmaktadır. Ayrıca Fakülte binamızın dışında geniş bir peyzaj ve etkinlik alanı mevcuttur.

6.       Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

 Fakültemizde öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış Kısmi Zamanlı Çalışma Programı ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları’na (Detaylı Bilgi için: https://sks.deu.edu.tr/ogrenci/kismi-zamanli-calisma-programi/) uygun olarak her yıl Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bildirdiği kadro sayısında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme olanağına sahiptirler. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin sahip olacağı imkânlar ve koşullar sözü edilen Program ve Usul ve Esaslar ‘da belirlenmiştir.

Turizm İşletmeciliği

1.       İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması

Turizm işletmeciliği Bölümünde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Turizm işletmeciliği Bölümünde yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur.

2.       Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb., endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar)

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri 2. Sınıf (4. YY) ve 3. Sınıf (6. YY) sonunda 20’şer günlük iki staj yapmaktadırlar. 3. Sınıf (6. YY) sonunda her iki stajın birlikte yapılması da mümkündür. Stajlar turizm işletmelerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler staj süresince eğer mevcutsa işletmenin sunduğu uygulamalı eğitim olanaklarından yararlanabilirler. Stajlar Türkiye’de her ilde ve yurt dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesinde belirlenmiş nitelikteki turizm tesislerinde yapılabilir.

Staj yapılabilecek işletme türleri aşağıda tanımlanmıştır.

  1. Turistik işletme/Yatırım belgesine sahip 4 veya 5 yıldızlı konaklama İşletmeleri,
  2. Turistik İşletme/Yatırım Belgeli Tatil Köyleri,
  3. Kültür Ve Turizm Bakanlığı’ndan Özel Belgeli Oteller,
  4. A Grubu Seyahat Acenteleri,
  5. Marinalar Ve Yat İşletmeleri,
  6. Havayolu Turizm Taşıma İşletmeleri,
  7. Birinci Sınıf Yeme – İçme, Eğlence Ve Catering İşletmeleri,
  8. Bölüm Staj Komisyonunca Onaylanacak Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Turizm İşletmeleri,
  9. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ve Bağlı Birim Veya Kurumlar
  10. Bölüm Staj Komisyonunca Onaylanacak Kamu Ve Özel Kuruluşlara Ait Diğer Tesisler.

3.       Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerin özel bir kıyafet ya da donanım kullanmamaktadır.

4.       Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri için ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderleri bulunmamaktadır.

5.       Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Bölümümüz turizm ve ağırlama sektöründe hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve edindiği bilgileri alanda uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, faaliyet alanlarıyla ilgili görüş oluşturup, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip, etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğretim planımız; geleceğin etkin, dinamik ve kaliteli turizm sektörü yöneticilerini yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca küresel boyutta ve turizm ekosisteminde yaşanan değişimlere hızla uyum sağlayabilecek biçimde ihtiyaçlara uygun olarak gerektiğinde güncellenmektedir. Öğretim planımızın %30 İngilizce derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin arasında Introduction to Tourism, Guest Relations Management,  Tour Planning gibi temel turizm dersleri;  Food and Beverage Management, Nutrition and Menu Planning gibi yiyecek ve içecek hizmetleri dersleri; Tourism Marketing, Destination Management gibi turizm pazarlaması dersleri; Tourism Management, Project Management gibi yönetim dersleri yer almaktadır (Öğretim Planı detayı ve ders içerikleri için BİLGİ PAKETİ’ni inceleyiniz: https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2020-2021/tr/bolum_9824_tr.html).

Bölümümüz gerek sektörün önde gelen isimleriyle öğrencilerimizi buluşturduğumuz söyleşi ve seminerlerimizle gerekse her sene düzenlediğimiz “Kariyer Günü” etkinliğimizle sektörle işbirliği içindedir. Turizm sektöründe kullanılan bilişim sistemleri alanında da yetkinlik kazandırma amacı taşıyan Bölümümüzde; uygulamalı olarak verilen; Computer Applications, Opera programının öğretildiği Otel Otomasyon Programları, SPSS programının öğretildiği Araştırma Yöntemleri dersleri de programımız dahilindedir. Fakültemizin Avrupa’daki çeşitli üniversiteler ile Erasmus+ anlaşmaları bulunmaktadır.  Fakültemizde akademik ve sosyo-kültürel etkinlikler kapsamında her sene seminer ve paneller düzenlenmektedir.

Fakültemiz Dokuz Eylül Üniversitesi Tınatepe Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Kampüse İzmir’in her yerinden kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir. Ayrıca kampüs içerisinde belirli aralıklarla ring seferleri de yapılmaktadır.

Fakülte binamız derslikler, toplantı salonları, uygulama mutfakları, yemekhane, yönetim ve idari ofisler ve fuayelerden oluşmaktadır. Ayrıca Fakülte binamızın dışında geniş bir peyzaj ve etkinlik alanı mevcuttur.

6.       Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Fakültemizde öğrencilerimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış Kısmi Zamanlı Çalışma Programı ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esaslarına  (Detaylı Bilgi için: https://sks.deu.edu.tr/ogrenci/kismi-zamanli-calisma-programi/) uygun olarak her yıl Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bildirdiği kadro sayısında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme olanağına sahiptirler. Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin sahip olacağı imkânlar ve koşullar sözü edilen Program ve Usul ve Esaslar ’da belirlenmiştir.

 

 


Üniversitemiz Tanıtım Filmi
Dış İlişkiler Komisyonu -
Faaliyetler ve Hedefler
Kariyerimde Bir Sonraki Adım
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast