2016 Yılı


2016 Yılında Yayınlanan Ulusal Makalelerimiz

  • Ertaş, M., & Taş, İ., (2016). Destinasyon marka imajında paydaş etkisi: Pamukkale üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 159-179. 
  • Gümüş, G.K., Güngör, B., & Gümüş, Y. (2016). The relationship between corporate governance and stock returns. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 49, 124-143.
  • Işıldar, P., Aktaş, E., & Kurgun, O.A. (2016). Turizm öğrencilerinin VARK öğrenme modeline göre öğrenme stillerinin belirlenmesi: Lisans ve ön lisans karşılaştırması. Dokuz Eylül Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 91-113.
  • Köksal, S., (2016). Seyahat rehberlerinde kültüre özgü ögelerin aktarımı: İzmir örneği, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 6(2), 61-78.
  • Özeren, E., & Saatçioğlu, Ö. Y. (2016). Sosyal girişimcilikte inovasyon ve farklılıkları yönetmek: Çöp(m)adam örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 5(1), 71-96.
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast