DEU Uzaktan Eğitimin Değerlendirilmesi: Öğrenci Anketi

08-06-2022

Sevgili Öğrencilerimiz,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM)
tarafından Üniversitemizde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim yoluyla
yürütülen derslerde kalite güvencesinin incelenmesine yönelik  olarak anket çalışmaları hazırlanmıştır. 
Söz konusu çalışmaya katılımızı bekler, desteğiniz için teşekkür ederiz.
Dekanlık
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast