FAKÜLTEMİZ

Kazanılan Derece 

Turizm İşletmeciliği, Lisans

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans)

Eğitim Şekli

Tam zamanlı eğitim

Program Gereklilikleri (Yükümlülükleri) 

Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini 240 AKTS kredisini alarak tamamlamalıdır. Turizm İşletmeciliği alanında lisans derecesi, öğretim planında yer alan tüm dersleri ve 120 iş günü stajını başarı ile tamamlamış, kümülatif not ortalaması en az 2,00/4,00 olan öğrencilere verilmektedir.

Program Amaçlarımız: Turizm işletmeciliği  alanındaki eğitim programımızın amacı, turizm ve ağırlama sektöründe hizmet verebilecek kuramsal bilgiye ve edindiği bilgileri alanda uygulayabilecek beceriye sahip; takım çalışmasına ve bağımsız çalışmaya yatkın ve sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, faaliyet alanlarıyla ilgili görüş oluşturup, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme yetkinliğine sahip olan, etik ilkelerin, sosyal sorumluluğun ve hayat boyu öğrenmenin bilincinde olan mezunlar yetiştirmektir.

Program Çıktılarımız Turizm işletmeciliği alanında verdiğimiz eğitim sonucunda öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi, beceri ve yetkinlikler

Turizm sektörü ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Turizm sektörü ile ilgili kuramlara ve ilkelere eleştirel anlayışla yaklaşmasını sağlayacak ileri düzey alan bilgisine sahip olabilme.
Turizm sektörüne ilişkin edindiği ileri düzey alan bilgi ve becerisini kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırma ve kanıtlara dayanan çözüm önerileri geliştirtebilme.
Turizm sektörünün gereksinim duyduğu dil becerilerini, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Turizm sektörüne ait kompleks, güncel ve mesleki projeleri yönetmek ve operasyon sorunlarının çözümünde karar verme sorumluluğunu alabilme.
Etkin iletişim kurabilme, takımla ve bağımsız çalışma yapabilme.
Turizm sektöründeki hizmet süreçlerini tanımlayabilme, yapılandırabilme ve modelleyebilme ve analiz edebilme.
Turizm sektörüne ilişkin çeşitli konularda görüş oluşturabilme, tartışabilme ve karşılaştığı sorunları çözebilme, meslektaşları ile iletişim kurabilme ve bunu en az iki yabancı dilde gerçekleştirebilme.
Turizm sektöründeki ulusal ve uluslararası güncel gelişim ve değişimleri izleme ve yorumlayabilme.
Toplumsal sorumluluk ve etik biliciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilme.
Analitik ve bütünsel bakış açısına sahip olma, eleştirisel ve stratejik düşünebilme.
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ Mesleki Konum

Mezun öğrencilerimiz turizm ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında mesleğini icra edebilir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, oteller, tatil köyleri, seyahat acenteleri vb.)

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ İleri düzeyde eğitime erişim

Mezun öğrencilerimiz ilgi duydukları ve uzmanlaşmak istedikleri alanlardaki lisansüstü programlara başvurabilir.

PROGRAM BAŞKANI/BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
e-posta: avsar.kurgun@deu.edu.tr
Adres

Dokuz Eylül Üniversitesi

Turizm Fakültesi


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast