Europass Üniversite Bilgilendirme Seminerleri

04-11-2021

Ulusal Europass Merkezi 2021-2023 faaliyetleri kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu, üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesine yönelik “Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla Avrupa Fırsatlarına Erişim” konulu ücretsiz seminerler gerçekleştirilecektir. Seminerler aracılığıyla katılımcıların iş ve eğitim fırsatlarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmekte olup, etkinlik kapsamında katılımcılara Europass web platformu (www.europass.eu) ve Europass belgelerinin (Europass CV, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki) kullanımı, Avrupa standardında CV ve niyet mektubu hazırlama, mülakat teknikleri, Europass araçlarıyla iş ve eğitim fırsatlarına erişim gibi konularda bilgiler aktarılacaktır. Bu çerçevede, söz konusu seminerlerden yararlanmak isteyen üniversitelerin, fakülte, enstitü, ofis, topluluk ve kulüplerinin info@europass.gov.tr adresinden Kurum ile iletişime geçebilecekleri  ve ücretsiz seminer taleplerini e-posta ile Kuruma iletbileceklerdir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast