AZAMİ SÜRE SONUNDA YAPILACAK EK SINAVLAR İLE İLGİLİ DUYURU

23-08-2021

22547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.  Maddesinin (c) fıkrasınca ;

a. Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı (6)  ve daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b. Azami süreler sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

c. Ek sınavlar sonunda; kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beş derse kadar düşürenlere, üç yarıyıl süreyle başarısız oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı tanınır.

d. Ek sınavları almadan; kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısı beş derse kadar olanlara, dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan akademik birimlerde iki süreyle başarısız oldukları derslerin sınavlarına girme hakkı tanınır.

e. Ek sınavlar sonunda devam zorunluluğu bulunan dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısını beş veya beşin altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f. Verilen ek süreler sonunda birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Söz konusu sınavlara ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

  1. Son Başvuru Tarihi: 24/08/2021 (mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat edilmelidir)
  2. 1. Ek Sınav Tarihi: 01-02/09/2021
  3. 2. Ek Sınav tarihi 13-14/09/2021
  4. Sınavlar Online (Çevrimiçi) olarak Onlinedeu Öğrenme Yönetim Sisteminde (DEUZEM) yapılacaktır.
  5. Sınav tarihleri ve saatleri  Onlinedeu Öğrenme Yönetim Sisteminde (DEUZEM) duyurulacaktır.
  6. Sınav için yapılan duyuru linki çalışmayabilir. Sınavlar için “Kısa Sınav ve Testler” sekmesinden giriş yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast