2020-2021 ve 2021-2022 yıllarında kayıtlanan öğrencilerimizin dikkatine

11-10-2021

2020 ve 2021 YKS -Ek Yerleştirme -DGS  Sonucu ile Fakültemize Yerleşen Öğrencilerimiz istenen evraklarını teslim etmeden akıllı kart ve öğrenci belgesi, transkript v.b belgelerini alamazlar.

Kayıt olan öğrencilerimizden istenen belgeler:

  1. E- Devletten elektronik kayıt yaptırdığına dair belge
  2. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde
    belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
    merkezin adı yazılmaktadır).
  3. 6 adet Vesikalık Fotoğraf
  4. Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi
  5. YKS Tercih Sonucu (Fakültemizi kazandığını gösterir belge)
  6. Askerliğini yapan öğrenciler için (E-Devletten alınan Terhis Belgesi)

DEKANLIK

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast