İdari Kadro

Fakülte Sekreteri

Ali Rıza KAHRAMAN
Tel: 0 232 812 58 81-207
e-posta: riza.kahraman@deu.edu.tr
 
Özel Kalem
Duygu TEKİN AKTAŞ
Tel: 0 232 812 58 81-200
e-posta: duygu.tekin@deu.edu.tr
 
Öğrenci İşleri
Sercan LALE                                               Hatice DEDE
Tel: 0 232 812 58 81 – 214                         Tel: 0 232 812 58 81-215
e-posta: sercan.lale@deu.edu.tr              e-posta: hatice.dede@deu.edu.tr
 
Özlük İşleri
Zehra KARADOĞAN
Tel: 0 232 812 58 81 – 219
e-posta: zehra.karadogan@deu.edu.tr
 
İdari ve Mali İşler
Kader KARAHANLI                                        Zehra KARADOĞAN
Tel:0 232 812 58 81-221                              Tel: 0 232 812 58 81 – 219
e-posta: kader.yigit@deu.edu.tr                      e-posta: zehra.karadogan@deu.edu.tr

Yazı İşleri
Ayla YAVAŞ LALE
Tel: 0 232 812 58 81-220
e-posta: ayla.yavas@deu.edu.tr
 
Ulaşım Hizmerleri
Mustafa ÖRTER
Tel: 0 232 812 58 81-239
 
Destek Hizmetleri
   Meriç BAKIRLI                      Alev FIRAT                     Heybet ÖNGAN                    Cemil ÇELİK
   Tel:  812 58 81-213                Tel:  812 58 81-240        Tel: 812 58 81-239              Tel: 812 58 81-239
 
 
Güvenlik Hizmetleri
Gökhan AKSUMAN                      Kemal KÖZ               Mutlu BAYRAM         Sinan OTLU               Ümit KOKULU                                 
Tel:  812 58 81-241

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast