TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI(TYS)

26-04-2021

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın, 5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu’ nun 3 üncü maddesi uyarınca Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme
faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, Vakfın söz konusu Kanun’ dan hareketle Yunus Emre Enstitüsü’ nü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açtığı ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)’ nın 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

DEKANLIK

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast