2021 – 2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

03-09-2021

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Turizm İşletmeciliği Bölümü için tıklayınız.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için tıklayınız

Genel Not Ortalaması ile  Turizm İşletmeciliği Bölümü için tıklayınız

Genel Not Ortalaması ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için tıklayınız

Genel Not Ortalaması (YURTDIŞI)  ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için tıklayınız

KAYIT TARİHLERİ
Kesin kayıtlar Fakültemizde (yüz yüze)  olarak 06.09.2021 – 10.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yedek adayların kesin kayıtları 13.09.2021 – 14.09.2021 tarihleri arasında  yapılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesinde istenen evraklarda dahil olmak üzere (Yüz yüze) kayıt esnasında doldurulabilir)
Kimlik Fotokopisi
6 Adet Vesikalık

Öğrenci Belgesi (ıslak imzalı yada elektronik imzalı)
Transkript (ıslak imzalı yada elektronik imzalı)
Yatay Geçiş Yapmasına Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge
Daha önce yatay geçiş yapılmadığına dair kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınan belge

Okumakta olduğu Üniversiteye ait Öğrenci Kimlik Kartı

Ders içeriklerini ve Öğretim planları yüz yüze kayıtlarda ibraz edilmelidir.(Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler için)

DEKANLIK

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast