2020 – 2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Duyurusu

23-08-2021

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20.maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00’ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavı ile ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir” hükmü doğrultusunda 2020- 2021 öğretim yılı bahar yarıyılı, yarıyıl sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

  1. Son başvuru tarihi: 20/09/2021 (mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat edilmelidir)
  2. Tek ders sınavı tarihi: 27/09/2021 saat 10:00
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast