2019-2020 YAZ STAJLARI İLE İLGİLİ ALINAN KARAR DUYURUSU

01-06-2020

Üniversitemiz Senatosunun 06.05.2020 tarih ve 542/03 sayılı kararı (madde 4-g) uyarınca 2019 – 2020 öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle yapılacak olan stajlara ilişkin hususlar kapsamında; Fakültemizde yaz döneminde gerçekleştirilmesi gereken zorunlu stajlara yönelik olarak Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanataları Bölümü Staj Komisyonlarının müştereken almış oldukları kararlar doğultusunda,

Söz konusu 2019-2020 yaz dönemi  stajları ile sınırlı kalmak kaydıyla;

  1. Öğrencilerin stajlarını ödev formatında gerçekleştirmelerine,
  2. 2019-2020 yaz döneminde stajını yapmak isteyen öğrencilerden: staj yeri bulmaları durumunda mevcut Fakülte Staj Yönergesi ilkelerine göre, yasal sorumlulukları kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını yapmalarına,
  3.  İsterlerse stajlarını daha sonra uygun olan bir dönemde de yapabilmelerine karar verilmiştir.

Stajlar ve Ödevler için web sayfamızda Öğrenci sekmesinin altında Matbu Formlar kısmında sürece yönelik iş ve işlemler kapsamındaki tüm evrakları bulabilirsiniz.  Stajını fiili olarak yapmak isteyen öğrencilerimiz için web sayfamızda Öğrenci sekmesinin altında Yönetmelikler kısmında yer alan mevcut Yaz Staj Yönergesinden sorumludur. 

DEKANLIK


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast