2019 – 2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 3 Ders Sınav Duyurusu

20-07-2020

2019 – 2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının 3 (üç) tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20.maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları derslerden 3 (üç) ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00’ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler 3 (üç) ders sınavına giremezler. Üç ders sınavı ile ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir” hükmü doğrultusunda 2019- 2020 öğretim yılı bahar yarıyılı, yarıyıl sonuçları itibariyle mezuniyet aşamasında olup, yalnızca 3 (üç) dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan üç ders sınavına ilişkin son müracaat tarihi ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

  1. Son başvuru tarihi: 28/08/2020 (mesai bitimine kadar bir dilekçe ile müracaat edilmelidir)
  2. Tek ders sınavı tarihi: 07/09/2020 – 11/09/2020

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast