Rektörlük Düzeyinde Komisyon ve Koordinatörlükler

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Prof. Dr. Metin KOZAK, Başkan
Öğr. Gör Dr Nil SONUÇ, Üye
Araş. Gör. Pınar IŞILDAR, Üye

Araştırma ve Yayın Etik Kurulu
Prof. Dr. Metin KOZAK, Başkan
Doç. Dr. Hülya KURGUN, Üye
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ, Üye

Bologna Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN, Başkan
Öğr. Gör Dr Nil SONUÇ, Üye
Yrd. Doç. Dr. Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER, Üye
Yrd. Doç. Dr. Özay Emre YILDIZ, Üye
Memur Sercan LALE, Üye

Dokuz Eylül Araştırma Sahası – Dera İç Paydaşları
Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN, Başkan
Fak. Sek. Ali Rıza KAHRAMAN, Üye
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ, Üye

Erasmus Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN, Başkan
Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY, Üye
Yrd. Doç. Dr. Emir ÖZEREN, Üye
Öğr. Gör Dr Nil SONUÇ, Üye

Farabi Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ, Başkan
Doç. Dr. Hülya KURGUN, Üye
Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY, Üye

Kariyer Planlama Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN, Başkan
Öğr. Gör Dr Nil SONUÇ, Üye
Araş. Gör. Erdem AKTAŞ, Üye
Araş. Gör. Pınar IŞILDAR, Üye

Mevlana Değ. Prog. Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Sevdiye KÖKSAL, Başkan
Yrd. Doç. Dr. Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER, Üye
Araş. Gör. Erdem AKTAŞ, Üye

Risk Koordinatörlüğü
Prof. Dr. O. Avşar KURGUN, Başkan
Fak. Sek. Ali Rıza KAHRAMAN, Üye
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ, Üye
Öğr. Gör Dr Nil SONUÇ, Üye
Yrd. Doç. Dr. Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER, Üye