Mezuniyet Koşulları

Program Yükümlülükleri:

Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerini toplamda 240 AKTS kredisi alarak tamamlamalıdır. Turizm İşletmeciliği alanında lisans derecesi, öğretim planında yer alan tüm dersleri ve 120 iş günü stajını başarı ile tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2,00/4,00 olan öğrencilere verilmektedir.