Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Kadro

Doç. Dr. Hülya KURGUN
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Email
Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN
EmailWeb Sitesi
Araş.Gör. Pınar IŞILDAR
Email