Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Akademik Kadro

Doç. Dr. Hülya KURGUN
Bölüm Başkanı
Dr. Aslı Emine ÖZEN
EmailWeb Sitesi
Dr. Demet BAĞIRAN ÖZŞEKER
Email
Araş.Gör. Pınar IŞILDAR
Email