Fakülte Yönetimi

Dekan
Prof. Dr. Metin KOZAK
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN
Fakülte Sekreteri
Ali Rıza KAHRAMAN