Fakülte Yönetimi

Dekan
Prof. Dr. Metin KOZAK
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN
Fakülte Sekreteri V.
Yaşar
YILMAZ