Fakülte Yönetimi

Dekan
Prof. Dr. Metin KOZAK
Özgeçmiş
Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Özgeçmiş
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÖZEN
Özgeçmiş
Fakülte Sekreteri V.
Yaşar
YILMAZ

Yazı Tipi Boyutunu Değiştir