Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Metin KOZAK
Başkan
Özgeçmiş
Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
(Üye)
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ
(Üye)
Doç. Dr. Hülya KURGUN
(Üye)
Doç. Dr. Işıl ÖZGEN
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ
(Üye)
Yaşar YILMAZ
(Raportör)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast