Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Metin KOZAK
Başkan
Özgeçmiş
Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
(Üye)
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ
(Üye)
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
(Üye)
Doç. Dr. Hülya KURGUN
(Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Özay Emre YILDIZ
(Üye)
Yaşar YILMAZ
(Raportör)

Yazı Tipi Boyutunu Değiştir