Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Metin KOZAK
Başkan
Prof. Dr. O. Avşar KURGUN
(Üye)
Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ
(Üye)
Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
(Üye)
Doç. Dr. Hülya KURGUN
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Özay Emre YILDIZ
(Üye)
Ali Rıza KAHRAMAN
(Raportör)