Erasmus Koordinatörlüğü

Yrd. Doç. Dr. Aslı Emine ÖZEN (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Emir ÖZEREN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Nil Sonuç (Üye)