Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Muhasebe-Finansman) Anabilim Dalında, Doktora eğitimini ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (Muhasebe-Finansman) Anabilim Dalında tamamladı. Bölüm Başkanlığı, Müdür Yardımcılığı, Dekan Yardımcılığı, Senato Üyeliği gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. Muhasebe – Finans alanında yazılmış birçok yayını bulunmaktadır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nda Senatör olarak görev yapmaktadır.

Çalışma Alanları:Uluslararası Muhasebe Standartları, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi.

Tel:0 232 812 58 81-243

e-mail: yusuf.gumus@deu.edu.tr